Trener Paweł Płoński

Pomysłodawca, założyciel oraz prezes Klubu Yuukan Judo.

Treningi judo rozpoczął w wieku 7 lat w klubie AZS-AWF Warszawa. Z każdym rokiem doskonaląc swoje umiejętności i zdobywając doświadczenie, na obozach, campach i zawodach. Lata treningu zaowocowały sukcesami, zdobył Mistrzostwo Polski Młodzieży i Vice Mistrzostwo Polski Seniorów.

Jednocześnie z treningami skończył studia na AWF Warszawa. Teraz uczy wychowania fizycznego i trenuje dzieci w tej pięknej dyscyplinie sportu jakim jest judo. Swoich zawodników stara się zarazić pasja do sportu, nauczyć systematyczności i szacunku do drugiej osoby. Na zajęciach zwraca największą uwagę na bezpieczeństwo, dyscyplinę, a przede wszystkim na pozytywną atmosferę wśród ćwiczących.

Trener Paweł Płoński 506-903-266 (SP nr 120 i SP nr 209)