Opis zajęć

JUDO

Zajęcia odbywają się na specjalnej macie przeznaczonej dla trenujących judo, która zwiększa bezpieczeństwo ćwiczących.

JUDO DLA DZIECI 4-6 LAT
Istotą zajęć jest przede wszystkim ruch i dobra zabawa. Zajęcia bazują na elementach judo (nauka bezpiecznego upadania). Zajęcia zawierają również elementy gimnastyczne, gry i zabawy oraz różnego rodzaju zadania sprawnościowe. Ćwiczenia są często zmieniane, utrzymane w tempie i zaplanowane w ten sposób, aby utrzymać koncentrację dzieci. Na zajęciach jest wykorzystywany różnego rodzaju sprzęt wspomagający mający na celu uatrakcyjnić trening np.: piłki, materace, hula-hoop. JUDO kształtuje koordynację ruchową, wytrzymałość, zwinność, siłę, a także dyscyplinę i koncentrację. Wpływ zajęć na wszechstronny rozwój dziecka jest często widoczny już po kilku treningach. Szczególna uwaga zwracana jest na naukę istotnej w życiu umiejętności BEZPIECZNEGO padania, co ma zmniejszyć ryzyko narażania zdrowia (urazy głowy, złamania, zwichnięcia i skręcenia kończyn). Jest to idealne wprowadzenie do każdego sportu dla najmłodszych.

JUDO DLA DZIECI SZKOLNYCH
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-11 lat. Zajęcia polegają na doskonaleniu technik bezpiecznego upadania  oraz nauce podstawowych technik judo (podstawowe rzuty i trzymania). Podczas zajęć dzieci uczą się również elementów gimnastycznych oraz biorą udział w grach i zabawach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową. Dużą wagę przywiązujemy również do dyscypliny i szacunku do trenera i współćwiczącego. Dzieci są przygotowywane do rywalizacji sportowej co wpływa na umiejętność radzenia sobie ze stresem.

JUDO DLA NASTOLATKÓW
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 12-17 lat. Budują poczucie własnej wartości, poprawa kondycji, siły, koordynacji i umiejętności samoobrony są tak ważne w tym wieku, zwłaszcza że wyrastają na silnych, pewnych siebie liderów przyszłości. Podczas zajęć nastolatki doskonalą ukemi (pady judo), techniki rzutów i trzymań oraz elementy gimnastyczne. 


GIMNASTYKA I AKROBATYKA

W czasie zajęć dzieci rozwijają swoją sprawność ruchową i fizyczną, gibkość, dynamikę i koordynację ruchową. Dzieci zapoznają się z podstawowymi formami gimnastycznymi, poznają dynamikę i możliwości ruchowe własnego ciała. Dzieci poznają ćwiczenia gimnastyczne tj. przewroty, przerzuty bokiem, stanie na rękach, mostki gimnastyczne, przejścia i wiele innych.

SAMOOBRONA DLA KOBIET

Podczas zajęć nauczysz się umiejętności panowania nad strachem w obliczu zagrożenia, zyskasz pewność siebie oraz poczucie siły.